Privacyverklaring

terug naar vorige pagina

Dit is de privacyverklaring van Durvers Lef-Management en onderliggende handelsnamen en bedrijfsactiviteiten. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen.

Persoonsgegevens

Durvers Lef-Management verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Cookies

Durvers Lef-Management gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Deze website gebruikt Google Analytics om de werking van de website te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google heeft geen toestemming de verkregen om verzamelde informatie te gebruiken voor andere Google diensten en je IP-adres wordt geanonimiseerd. Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Zie ook de privacyverklaring van Google.

Delen met anderen

Durvers Lef-Management verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan door contact met ons op te nemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Durvers Lef-Management neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Laatst gewijzigd op 23 juni 2018